Αρχική arrow Ένωση Πηνειωτών Αττικής arrow καταστατικο ΕΝΩΣΗΣ ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ  
24.01.18
Επιλογές
Αρχική
Επικοινωνία
Διάφορα
Ένωση Πηνειωτών Αττικής
Σύνδεσμος Επιστημόνων Νομού Ηλείας (ΣΕΠΗ)
Πηνεία
Δήμοι Ηλείας
Φορείς Εσωτερικού
Φορείς Εξωτερικού
Επαγγελματικός Οδηγός
Σύνδεσμοι (Links)
Αναζήτηση
Η άποψή σας
Συμφωνείτε με την προσφυγή της Ελλάδας στο "Διεθνές Νομισματικό Ταμείο"?
 
Εορτολόγιο
Τετάρτη
24
Ιανουαρίου
Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Μακεδονίου
καταστατικο ΕΝΩΣΗΣ ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Βασίλης Πολυζωγόπουλος   
09.10.08
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  «Η ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – Η ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ» και με έδρα την Αθήνα.

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Άρθρο 2 Σκοποί του Σωματείου είναι:α.-Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των Πηνειωτών που διαμένουν στο Νομό Αττικής, με σκοπό την υποβοήθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής της Πηνείας του Νομού Ηλείας.β.-Η έρευνα για κάθε θέμα που αφορά τη πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική υποδομή της Πηνείας και των Πηνειωτών που διαμένουν στο Νομό Αττικής.γ.-Η ανάπτυξη, προβολή, ενίσχυση και διάδοση των γραμμάτων και τεχνών.δ.-Η καταγραφή, διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβίωση των ηθών και των εθίμων, καθώς και των λαϊκών παραδόσεων της Πηνείας.ε.-Η ανάληψη εκστρατείας για την αξιοποίηση της περιοχής της Πηνείας με τη προώθηση διαδικασιών επιστημονικής μελέτης των προβλημάτων που την απασχολούν, σε συνεργασία με όλους τους πολιτικούς φορείς που δρουν στην περιοχή, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους άλλους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις Νεολαίας της περιοχής.στ.-Η οργάνωση κάθε διετία Πηνειακού Συνεδρίου και διάφορων άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεων, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, ημερίδων κ.λ.π.) στις Κοινότητες της Πηνείας και στην  Αθήνα.ζ.-Η έκδοση περιοδικού, βιβλίων και εφημερίδας για την προβολή των επιδιώξεων του Σωματείου και των προβλημάτων της περιοχής της Πηνείας και των μελών του Σωματείου.η.-Η ανάληψη εκστρατείας για την ίδρυση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη περιοχή της Πηνείας.θ.-Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Σωματείων. 

Άρθρο 3 Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η πολιτιστική ένωση Πηνειωτών Αττικής:α.-Ιδρύει στην Αθήνα Κεντρικό Εντευκτήριο του Σωματείου με βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, καθώς και τοπικές βιβλιοθήκες σε πόλεις και χωριά της Πηνείας.β.-Ιδρύει και οργανώνει Παραρτήματα του Σωματείου σε διάφορες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της Πηνείας και της λοιπής Ελλάδας.γ.-Διοργανώνει στην Αθήνα και στη Πηνεία, εκθέσεις βιβλίου, έργων τέχνης, διαλέξεις, ομιλίες, κοινές συγκεντρώσεις, φιλολογικές βραδυνές εκδηλώσεις προς τιμή εξεχόντων πνευματικών Πηνειωτών, λογοτεχνικούς και μαθητικούς διαγωνισμούς, μορφωτικές ψυχαγωγικές εορτές και εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.δ.-Ιδρύει ιστορικά και λαογραφικά Κέντρα στη περιοχή της Πηνείας όπου προσφέρονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.ε.-Καθιερώνει «Εβδομάδα Γραμμάτων και Τεχνών» στην Αθήνα και σε πόλεις ή Κοινότητες της Πηνείας.στ.-Προβαίνει στη συγκέντρωση, καταγραφή και έκδοση της Πηνειακής βιβλιογραφίας, τη διαθέτει στις Βιβλιοθήκες, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, με σκοπό την εξάπλωση, προβολή και αξιοποίησή της.ζ.-Φροντίζει και ενισχύει οικονομικά την Οργάνωση επιστημονικών αποστολών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για έρευνα, εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω σε θέματα που προβλέπουν οι σκοποί του Σωματείου.η.-Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα και στη Πηνεία.θ.-Φροντίζει για την ηχογράφηση και γενικότερα την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών της Πηνείας με σκοπό τη διάσωση και προβολή τους.ι.-Φροντίζει και ενισχύει οικονομικά τις ανασκαφές και αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων, νόμιμα διενεργούμενων στη περιοχή.κ.-Βρίσκεται σε συχνή επαφή και συνεργασία με άλλους εκπολιτιστικούς μορφωτικούς συλλόγους, που εδρεύουν στη Πηνεία, στη λοιπή Ελλάδα και το εξωτερικό.λ.-Συνεργάζεται με τα ανώτατα συντονιστικά όργανα των Συλλόγων της Πηνείας για τη κοινή αντιμετώπιση και ενεργητική θέση στην επίλυση των προβλημάτων.μ.-Συνιστά επιτροπές από επιστήμονες και άλλους ειδικούς για τη μελέτη των Πηνειακών προβλημάτων, που τα πορίσματά τους προωθούνται στους αρμοδίους κρατικούς φορείς υπό την άμεση παρακολούθηση του Σωματείου για την πραγμάτωσή τους.ν.-Συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου.ξ.-Γενικά μετέρχεται οποιασδήποτε μέσα κρίνει πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών του.ο.-Ενισχύει οικονομικά με υποτροφίες άπορους Πηνειώτες φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β΄ΜΕΛΗ

Άρθρο 4 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.α.-Τακτικά μέλη εγγράφονται οι κατοικούντες στο Νομό Αττικής, γεννηθέντες και καταγόμενοι από τη Πηνεία καθώς και οι σύζυγοί των.β.-Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι τα εκτός του Νομού Αττικής διαμένοντα. Τα μέλη αυτά δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις θέσεις και απόψεις τους για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Δικαιούνται επίσης να παρίστανται στις Συνεδριάσεις του Σωματείου και να έχουν μόνο δικαίωμα λόγου.γ.-Επίτιμα μέλη, που ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10 των τακτικών μελών, εκλέγονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα δυνάμενα να συντελέσουν ηθικά ή υλικά στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρώνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν της Διοικήσεως του Σωματείου, ούτε ψηφίζουν κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

Άρθρο 5 Η εγγραφή των μελών του Σωματείου υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. της. Μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Την απόφαση του-έγκριση ή απόρριψη-το Δ.Σ. του Σωματείου γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σ΄ ένα μήνα μαζί με το δικαιολογητικό της τυχόν απόρριψης. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 6 Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή: α) εφάπαξ δικιαώματος εγγραφής και εξ 100 δρχ, β) ετήσιας συνδρομής 200 δρχ. Τα ως άνω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση επίσης του Δ.Σ. καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής των.

Άρθρο 7 Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:   α.-Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό του.β.-Να εργάζονται ευσυνείδητα για την ενημέρωση, συμμόρφωση και δραστηριοποίηση όλων των μελών.γ.-Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο ακολουθώντας το σύστημα είσπραξης που αποδεικνύεται κάθε φορά από τη Διοίκηση.

Άρθρο 8 Μέλος, που:α.-Απειθαρχεί προς το Καταστατικό ή τις αποφάσεις του Σωματείου ήβ.-Παρεκτρέπεται των σκοπών του Καταστατικού, διαγράφεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου με απλή πλειοψηφία (1/2 συν έναν των παρόντων).Επίσης, το Δ.Σ. του Σωματείου αποφασίζει τη διαγραφή μέλους, που καθυστερεί τις προς το Σωματείο οικονομικές του υποχρεώσεις πλέον του έτους αδικαιολόγητα.Το μέλος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους, μπορεί να ξαναγραφτεί, αφού προηγούμενα πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές του.Καθυστέρηση της καταβολής των συνδρομών αδικαιολόγητα, πλέον του εξαμήνου, στερεί το μέλος που καθυστερεί, από τα δικαιώματα που του παρέχει το Καταστατικό.Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη δήλωση στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου χωρίς καμία αξίωση απέναντί του στο Σωματείο και αφού εκπληρώσει τις μέχρι την αποχώρηση οικονομικές του υποχρεώσεις. 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9 Πόροι του Σωματείου είναι οι εισπράξεις από το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, για την αποδοχή των οποίων αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έσοδα από τα δημοσιεύματα του Σωματείου, ενδεχόμενες χορηγίες Κρατικών φορέων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως  και κάθε άλλη πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία προερχομένη και που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κληρονομίες γίνονται δεκτές πάντοτε επ΄ ωφελεία απογραφής.

Άρθρο 10 Το Σωματείο μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανακηρύξει «δωρητές», «ευεργέτες», «μεγάλους ευεργέτες» τους προσφέροντες σημαντικά, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, χρηματικά ποσά, ακίνητα ή άλλα είδη σημαντικής αξίας.Ειδικότερα αυτός που εισφέρει υπέρ του Σωματείου ποσόν ή αξία από δρχ. 20.000-100.000-ανακηρύσσεται «Δωρητής», από δρχ. 100.000-500.000 «Ευεργέτης» και από δρχ. 500.000 και άνω «Μεγάλος Ευεργέτης» αναγραφομένων των ονομάτων τους σε ειδικό για το σκοπό αυτό πίνακα. Τα παραπάνω ποσά ή αξίες μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ’ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:α.-Η Γενική Συνέλευση των μελών.β.-Το Διοικητικό Συμβούλιο.γ.-Η Εξελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου διαχείρισης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα, που επιλαμβάνεται και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα, που αναγράφονται στους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 13 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται το μήνα Μάρτιο κάθε χρόνου στην Αθήνα. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο και αφού δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ορισμένη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ειδοποιούνται όλα τα μέλη της με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.Έκτακτη συνέρχεται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την σύγκλησή της ή όταν το ζητήσουν τα 3/5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία θα αναγράφονται και θα υπογράφονται και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

Άρθρο 14 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ¼ τουλάχιστον των τακτικών μελών, από αυτούς που έχουν εκπληρώσει της ταμειακές υποχρεώσεις τους.Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται σε μία εβδομάδα με τα αυτά θέματα στον ίδιο τόπο και χωρίς άλλη ειδική ειδοποίηση και παίρνει αποφάσεις ανεξάρτητα του αριθμού των παρισταμένων μελών. Ταμειακά εντάξει μέλη θεωρούνται όσα έχουν καταβάλει στον Ταμία του Δ.Σ. την συνδρομή ως την παραμονή της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να φέρει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που συζητείται αφού αποφασίζουν γι΄ αυτό τα ¾ των μελών που παρευρίσκονται.Προκειμένου να συζητηθεί θέμα για διάλυση του Σωματείου ή τροποποίηση του Καταστατικού, η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να συγκροτείται από τα ¾ τουλάχιστον των μελών, να αποφασίζεται δε με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα και όπου αλλού απαιτεί ο νόμος, είναι άκυρη, αν δεν είναι μυστική, κάθε δε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.

Άρθρο 15 Ο Πρόεδρος των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού μαζί με άλλα 2 μέλη που εκτελούν χρέη γραμματέων και διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σ΄ αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά προτεραιότητας, φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γ.Σ. και διακόπτει τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης και της ηρεμίας.Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. επιμελείται τη σύνταξη και καθαρογράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποψηφιότητας, αφού όμως είναι εγγεγραμμένο πριν ένα τουλάχιστον χρόνο.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές με πέντε αναπληρωματικούς και αποτελείται από ένα Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία, έναν Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τρία μέλη.Η ψηφοφορία γίνεται με την επιμέλεια Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγει, πριν αρχίσει η ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση. Οι ψηφίζοντες αναγράφουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι 14 σταυρούς, όσα είναι τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναπληρωματικά. Επίσης, αναγράφουν μέχρι 5 σταυρούς για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά). Το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τιμητικό και για την προσφορά των υπηρεσιών τους δεν  λαμβάνουν αμοιβή. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.

Άρθρο 17 Οι εκλεγέντες για το Δ.Σ. του Σωματείου συνέρχονται εντός δέκα ημερών από της εκλογής τους, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου, που πλειοψήφισε και συγκροτούνται σε σώμα, όπως το άρθρο 16 του παρόντος ορίζει.

Άρθρο 18 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα πέντε από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.Σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, γίνεται αντικατάσταση από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 19 α.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του.

β.-Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου.

γ.-Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση με τον Πρόεδρό του τα θέματα που απασχολούν το Σωματείο.

δ.-Ρυθμίζει τη λειτουργία των γραφείων, παύει και διορίζει τους μισθωτούς υπαλλήλους του Σωματείου.

ε.-Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και των προσόδων του Σωματείου προς επιδίωξη κοινοφελών και ιδίων σκοπών.

στ.-Συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου των αποφάσεων και των εντολών της.

Άρθρο 20 α.-Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το Σωματείο στις προς τα έξω σχέσεις του και αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. Υπογράφει τα πρακτικά, εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο με πρώτη υπογραφή.

β.-Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει.

γ.-Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, διενεργεί την αλληλογραφία και την συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

δ.-Το Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ε.-Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου εκδίδοντας σχετικό δικαιολογητικό, όπως καθορίζονται με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοίκησης και όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που τα συνυπογράφει και ο Πρόεδρος. Συντάσσει κατά τρίμηνο και έκτακτα, όποτε κληθεί από το Δ.Σ. απολογισμό της διαχείρισης και τον υποβάλλει σ΄ αυτό.Είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για το βιβλίο και τις αποδείξεις και το απόθεμα χρημάτων που κρατάει και που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δρχ. 30.000.Όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος εκλεγμένος από το Δ.Σ.

στ.-Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται τη λέσχη του Σωματείου, την ευταξία σ΄ αυτή και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικά.

ζ.-Σε κάθε συνεδρίαση συντάσσονται πρακτικά, από το Γενικό Γραμματέα, υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη και διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21 Κατά τη Γενική Συνέλευση και μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που διενεργεί έλεγχο κάθε χρόνο της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. 

ΠΗΝΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Άρθρο 22 Κάθε διετία ορίζεται η σύγκληση ΠΗΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ με συμμετοχή των μελών του Σωματείου και:

α.-Των Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων της περιοχής της Πηνείας.

β.-Εκπροσώπων όλων των Συλλόγων και Σωματείων της περιοχής της Πηνείας και των πατριωτικών Συλλόγων που δρουν εκτός της Πηνείας (Αθήνα κ.α.)

γ.-Εκπροσώπων όλων των Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, της Κυβέρνησης και μαζικών φορέων πανελλαδικού επιπέδου (Τ.Ε.Ε., Δ.Σ.Α., Ι.Σ.Ε., κ.λ.π.)

δ.-Των βουλευτών του Νομού Ηλείας και των βουλευτών που εκλέγονται σε άλλες περιοχές και κατάγονται από το Νομό Ηλείας.Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα λόγου στο Πηνειακό Συνέδριο εφόσον δηλώνουν στο Δ.Σ. του Σωματείου τη σχετική πρόθεσή τους στα πλαίσια του κοινοποιημένου προγράμματος. Σαν παρατηρητές συμμετέχουν οι Πηνειώτες.Το Δ.Σ. του Σωματείου, αποφασίζει για τον τόπο και το χρόνο σύγκλησης του Συνεδρίου, το πρόγραμμα, την Ημερήσια Διάταξη και τις άλλες λεπτομέρειες. 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 23 Όταν για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο διαλυθεί το Σωματείο όλη η περιουσία του και των παραρτημάτων του, το Αρχείο, η Βιβλιοθήκη και το ενεργητικό του, περιέρχονται στη μικρότερη σε πληθυσμό Κοινότητα της περιοχής της Πηνείας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Το Σωματείο έχει σφραγίδα που κυκλικά φέρει τις λέξεις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ», το έτος ίδρυσής της και στο εσωτερικό απεικονίζει παράσταση από ευρήματα της περιοχής Πηνείας.Η σημαία του είναι η εθνική σημαία και φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και παράσταση από ευρήματα της περιοχής Πηνείας.

Άρθρο 25‘ Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, κανονίζεται με ειδικό εσωτερικό κανονισμό που θα ψηφιστεί από τη Διοίκηση του Σωματείου ή κανονίζεται από το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.Το Καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο αυτού.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1980

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ

[Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές τους]  

Τελευταία ανανέωση ( 10.10.08 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >