Αρχική arrow Σύνδεσμος Επιστημόνων Νομού Ηλείας (ΣΕΠΗ) arrow ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ  
23.02.18
Επιλογές
Αρχική
Επικοινωνία
Διάφορα
Ένωση Πηνειωτών Αττικής
Σύνδεσμος Επιστημόνων Νομού Ηλείας (ΣΕΠΗ)
Πηνεία
Δήμοι Ηλείας
Φορείς Εσωτερικού
Φορείς Εξωτερικού
Επαγγελματικός Οδηγός
Σύνδεσμοι (Links)
Αναζήτηση
Η άποψή σας
Συμφωνείτε με την προσφυγή της Ελλάδας στο "Διεθνές Νομισματικό Ταμείο"?
 
Εορτολόγιο
Παρασκευή
23
Φεβρουαρίου
Α' Χαιρετισμοί,
Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Βασίλης Πολυζωγόπουλος   
09.02.09

      ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

  

΄Αρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ:

            Ιδρύεται πολιτιστικό σωματείο με κύρια έδρα την Αθήνα και δευτερεύουσα την έδρα του Δήμου Πηνείας και επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ».

Αρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι :

            1.-  Η σύσφιξη των σχέσεων του επιστημονικού και πνευματικού δυναμικού της περιοχής, καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του για τη μελέτη και την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων της περιοχής.

            2.-  Η παροχή επιστημονικής βοήθειας και κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Δήμο της Πηνείας και στους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις Ομοσπονδίες και στη Συνομοσπονδία, στα αθλητικά σωματεία και σ΄ όλους εν γένει τους φορείς της περιοχής, με απώτερο στόχο την εξύψωση του πολιτιστικού της επιπέδου και την οικονομική της ανάπτυξη.

            3.-  Η καταγραφή, προστασία και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής.

            4.-  Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

            5.-  Η επικοινωνία, η συνεργασία και η σύσφιξη των σχέσεων με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες, τη Συνομοσπονδία, με το Δήμο Πηνείας και τους Δήμους της περιοχής, τα Δημοτικά διαμερίσματα αυτών και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής Ν. Ηλείας.

Αρθρο 3:  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.-Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους :

α) ΄Οσοι κατάγονται, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και των απογόνων αυτών, από την περιοχή της Πηνείας και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ηλείας, εφόσον έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Εγγράφονται επίσης και οι φοιτητές και σπουδαστές της ίδιας παραπάνω καταγωγής.

            β) ΄Οσοι διατέλεσαν Πρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς στην ομοσπονδία και συνομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων, στους πολιτιστικούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς της περιοχής.

            γ) ΄Οσοι διατέλεσαν στην Επικράτεια Υπουργοί, Βουλευτές, Νομάρχες και Περιφερειάρχες και κατάγονται από την περιοχή, καθώς και όσοι εκλέχτηκαν Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων της περιοχής.

            δ) Οι ιερωμένοι της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας της περιοχής.

            ε) Πρόσωπα που έχουν αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα στις τέχνες, στα γράμματα, στο εμπόριο, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά, εφόσον κατάγονται από την περιοχή ή έχουν δραστηριοποιηθεί σ΄ αυτή.

            Τα μέλη αυτά αποτελούν τα Τακτικά Μέλη και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.  Η εγγραφή γίνεται από το Δ.Σ.

            2.-  Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην περιοχή ή το Σύνδεσμο μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν επίτιμα μέλη.

            3.-  Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Οι Πειθαρχικές ποινές είναι : α) γραπτή επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και γ) οριστική αποβολή.  Η επίπληξη επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δε λοιπές από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

            4.- Τα μέλη του Συνδέσμου διαγράφονται με έγγραφη αίτησή τους, η οποία γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει μέχρι το τέλος αυτού.

 Αρθρο 4:  OIKONOMIKOI ΠΟΡΟΙ

1.-  Πόροι του Συνδέσμου είναι :

            α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

            β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

            γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

            δ) Οι διάφορες δωρεές των μελών ή τρίτων.

            ε) Οι τόκοι ή άλλοι πρόσοδοι κεφαλαίων.

στ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.

2.-  Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 20 Ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

            3.-  Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 20 Ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.

            4.-  Οι πόροι γενικά και οι συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.  ΄Οπου η είσπραξη γίνεται μέσω Τράπεζας με επιταγή, αρκεί η σημείωση για την είσπραξη στα οικεία του βιβλία του Ταμείου.

            5.-  Οι πόροι γενικά και οι συνδρομές εισπράττονται από τον ταμία.  Για τη διευκόλυνση της είσπραξης των πόρων και της τοποθέτησης αυτών μπορεί να ανοιχτεί λογαριασμός σε τράπεζα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

            6.-  Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

 ΄Αρθρο 5:  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

΄Οργανα του Συνδέσμου είναι :

            1. Η Γενική Συνέλευση.

            2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

            3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

            4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 Αρθρο 6:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και απαρτίζεται από τα τακτική της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

            2.- Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο.  ΄Εκτακτα δε συνέρχεται, όταν κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνδέσμου, με έγγραφη αίτησή του, που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. 

            Τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ένα μήνα νωρίτερα με προσκλήσεις.  Εξαιρετικά, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ένας μήνας μπορεί να περιοριστεί μέχρι οκτώ (8) ημέρες.  Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει όταν πρόκειται για συνέλευση που παράλληλα είναι και συνέλευση διενέργειας αρχαιρεσιών.

            Οι προσκλήσεις για τα μέλη που διαμένουν στην επαρχία αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή οιοδήποτε άλλο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της συγκλήσεως με εξαίρεση τις έκτακτες συνελεύσεις που ο χρόνος, μπορεί να περιοριστεί σε έξι (6) ημέρες.  Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με δημοσίευση στον τύπο, σε εφημερίδες της Αθήνας και του Ν. Ηλείας, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν :

            α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα συνέλευσης.

            β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τόπος ορίζεται η πόλη των Αθηνών ή και άλλη πόλη, κατά την κρίση του Δ.Σ.

            3.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται, αυτοδικαίως, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα, και στον ίδιο τόπο.  Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν ευρεθούν παρόντα.

            4.- Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράφει ο ταμίας. ΄Υστερα απ΄ αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο.

            Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του, καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας.  Όταν διαπιστώσει την απαρτία, συμπληρώνεται το Προεδρείο με έναν Αντιπρόεδρο και έναν πρακτικογράφο, οι οποίοι, επίσης εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

            5.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών

 Αρθρο 7: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

        Α)Η Γενικη Συνελευση:

        1. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

            2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

            3. Αποφασίζει την αποβολή των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού.

            4. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει τους σκοπούς του Συνδέσμου.

            5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου.

            6. Εγκρίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε τροποποίησή τους.

            7.- Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

            Β. 1. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει και για τα στην παράγραφο (Α) υπ΄ αριθμ. 1 και 2 θέματα :

α) ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε.

            β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος.  Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1ην Μαρτίου και λήγει τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

            γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου έτους.

            2. Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της διοίκησης από κάθε ευθύνη.

 ΄Αρθρο 8:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Θητεία Μελών-Υποβολή υποψηφιοτήτων-Ψηφοδέλτια-Φάκελλοι

            Η Διοίκηση του Συνδέσμου ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται για μία τριετία.  Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του εκλεγόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία λήγει μετά πάροδο δύο (2) ετών από τον αμέσως επόμενο Μάρτιο που ακολουθεί της εκλογής του.  Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση προς τον Πρόεδρου του Δ.Σ. υπογεγραμμένες από τους υποψήφιους ή από τους αντιπροσώπου τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους.  Οι δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και μέχρι την 14.00 ώρα της ημέρας αυτής.  Ευθύς αμέσως, με την πάροδο της ώρας αυτής για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, το απερχόμενο Δ.Σ. προβαίνει σε ανακήρυξη των υποψηφίων.  Στη συνέχεια εκτυπώνει ψηφοδέλτια σε λευκό χαρτί.  Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά.

΄Αρθρο 9:  Ψηφοφορία - Χρόνος - Τόπος - Προτίμηση εκλογέων

            Οι αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε τριετία το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου, την ίδια ημέρα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες μέχρι δύο (2) το πολύ εβδομάδες.

            Τόπος ψηφοφορίας ορίζεται ο τόπος όπου γίνεται και η τακτική Γενική Συνέλευση.  Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

            Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σημειώνοντας σταυρό προτιμήσεως δίπλα από το όνομα του προτιμώμενου και με ανώτατο όριο υπέρ πέντε υποψηφίων.  Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερις (4) σταυροί προτιμήσεως το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.  Το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση του εκλογέα τοποθετείται εντός φακέλλου, που παραδίδεται σ΄ αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή.  ΄Ολοι οι φάκελλοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής.

            Ο ταμίας πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

            Αν δεν υπάρχει απαρτία στη Γενική Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού.

΄Αρθρο 10: Τρόπος ψηφοφορίας - Εφορευτικές Επιτροπές – Πρακτικά Καταστάσεις Ψηφισάντων

            Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, από τα οποία το ένα ορίζεται με απόφαση της ίδιας συνέλευσης Πρόεδρος αυτής.  Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, που περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται ευθύς αμέσως με την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

            Μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.  Οι εφορευτικές επιτροπές οι οποίες μπορούν να προσλαμβάνουν και γραμματέα αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

            Για την ψηφοφορία συντάσσεται κατάσταση των ψηφισάντων μελών και πρακτικο

Αρθρο 11: Διαλογή ψήφων

            Η εφορευτική επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει την κάλπη και προχωρεί στην καταμέτρηση των φακέλλων που βρίσκονται μέσα σ΄ αυτήν.  Αφαιρούνται και καταστρέφονται οι φάκελλοι, που δεν φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και τη μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.  Στην κάλπη ρίχνονται και πάλι μόνον οι φάκελλοι που φέρουν την αμέσως παραπάνω σφραγίδα και μονογραφή, των οποίων και μόνον γίνεται η καταμέτρηση για τη διαλογή των ψήφων.  Εάν από αυτούς τους φακέλλους βρεθούν φάκελλοι παραπάνω από τους ψηφίσαντες, αφαιρούνται στην τύχη και ρίχνονται έξω τόσοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες.

            Για τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε κάθε υποψήφιος συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο από τα μέλη της, συνέχεια δε αυτού αποτελεί το πρακτικό του άρθρου 12 του παρόντος.

 ΄Αρθρο 12: Κατανομή εδρών Διοικητικού Συμβουλίου - Ανακήρυξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών

    Από τους υποψηφίους εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως κατά σειρά επιτυχίας.  Οι επιλαχόντες είναι οι αναπληρωματικοί των συμβούλων που εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.  Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τη σειρά των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών.

            Η εφορευτική επιτροπή αφού τηρήσει τα πιο πάνω ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους και τους αναπληρωματικούς τους και συντάσσει γι΄ αυτό Πρακτικό, το οποίο μαζί με όλο το εκλογικό υλικό το παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο.

΄Αρθρο 13: Εκλογή μελών Προεδρείου

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες για να εκλέξουν Προεδρείο.  Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με ψηφοφορία.  Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων σε ψήφους ισοψηφισάντων υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε την σχετική πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόεδρος.  Η ίδια διαδικασία, χωριστά, ακολουθείται και για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα, ταμία και υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων.  ΄Ολοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία.  Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα ή του ταμία για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος.  Το παλιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

  ΄Αρθρο 14: Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

            1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών του με κάθε νόμιμο τρόπο.

            2.- Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά την διοίκηση του Συνδέσμου.

            3.- Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για την διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

            4.- Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.

            5.- Συντάσσει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους.  Οι Κανονισμοί που θα συνταχθούν για να έχουν ισχύ πρέπει να εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

            6.- Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου.

            7.- Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

            8.- Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης. Και

            9.- Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου.

 ΑΡΘΡΟ 15:  Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Πρόσκληση μελών-Απουσία σεσυνεδριάσεις-Συνέπεια-ΜείωσηΜελώνΔΣ

            1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν έγγραφα το λιγότερο τέσσερα (4) μέλη αυτού.  Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.  Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται αυτοδικαίως την 15ην ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την συνεδρίαση.

            2.- Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. επτά (7) ημέρες νωρίτερα.  Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.  Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο του Συνδέσμου ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση.

            3.- Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο πέντε (5) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα.  Η ψηφοφορία είναι φανερή.  Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία εντός οκτώ (8) ημερών και αν ούτε τότε υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση ματαιώνεται.

            Τα ίδια ισχύουν και όταν το Δ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

            4.- Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο, θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού.

            5.- Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μειωθεί σε λιγότερους από επτά (7) συμβούλους, τότε συγκαλείται, από τους απομείναντες συμβούλους και εφόσον η σχετική απόφαση παρθεί με την συμμετοχή πέντε (5) από αυτούς, εντός σαράντα (40) και όχι λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες, έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.  Η θητεία του νέου Συμβουλίου που θα αναδειχθεί από αυτές αρχαιρεσίες λήγει μετά πάροδο δύο (2) ετών από τον αμέσως επόμενο Μάρτιο που ακολουθεί της εκλογής του.

Αρθρο 16:  Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Μεταβίβαση από τον Πρόεδρο αρμοδιοτήτων

Α.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

            1.- Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως το Σύνδεσμο.

            2.- Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στις δημόσιες εμφανίσεις του απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας.

            Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 6 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.  Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ.

            3.- Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον πρώτο αντιπρόεδρο.  Τον πρώτο αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος αντιπρόεδρος και το δεύτερο αντιπρόεδρο ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα και του Ταμία.  Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

 Β. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

            1.- Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και το αρχείο του Συνδέσμου.  Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τους ιδιώτες.  Τον γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και τον τελευταίο ο σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους και δεν συμμετέχει στο Προεδρείο.

            2.- Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την «έκθεση πεπραγμένων» του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ. Ο  ΤΑΜΙΑΣ:

            Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου και τηρεί τα απαιτούμενα γι΄ αυτό βιβλία.

            Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων (1000) Ευρώ ποσό στον λογαριασμό Τράπεζας που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ.  Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου, του Προέδρου καιτ ου Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ.  Προβαίνει σε πληρωμές με αποδείξεις που αναφέρουν την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου.

Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται απότονίδιο

Δ.  Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

            1.- Το μέλος του Δ.Σ., που εκλέγεται υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, προωθεί την επικοινωνία του Συνδέσμου με τους φορείς, τα μέλη και με πρόσωπα που, λόγω της θέσης τους και της εν γένει προβεβλημένης προσωπικότητας και δράσης τους, είναι χρήσιμα για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

            2.- Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ασκεί τα καθήκοντά του μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κανονισμός και με βάση τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ενημερώνει για τις δραστηριότητές του.

Αρθρο 17:  Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            1.- Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.  Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή τους τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ.  Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο και μετά τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο δε εκλογέας εκδηλώνει την προτίμησή του, το πολύ υπέρ δύο (2) υποψηφίων.  Ο πλειοψηφίσας σε σταυρούς προτίμησης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

            2.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου του Συνδέσμου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία καταθέτει δέκα (10) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο και την υποβάλλει και στη Γενική Συνέλευση.

            3.- Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη της.

            4.- Οι υποψήφιοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.

Αρθρο 18: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που αναπληρώνονται από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά ψήφων προτίμησης. Τα τακτικά μέλη επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.  Η εκλογή γίνεται μετά την εκλογή του Προεδρείου.

            Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εφ΄ όσον κληρωθεί, αλλιώς το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των κληρωθέντων μελών.

            2.- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει την ποινή του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση την αποβολή του μέλους.

            3.- Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή ποινών μπορούν να προσβληθούν από το μέλος που αφορούν στην προσεχή Γενική Συνέλευση, κοινοποιούνται δε στον ενδιαφερόμενο.  Η προσφυγή επιδίδεται στο Γενικό Γραμματέα, που την εισαγάγει στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 19: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

            1.- Ο Σύνδεσμος για την προώθηση των σκοπών του διατηρεί παραρτήματα στην Πάτρα, στην Αμαλιάδα και σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα της Πηνείας και της ευρύτερης περιοχής.

            2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συσταθούν παραρτήματα του Συνδέσμου και σε άλλες περιοχές.

            3.- Με απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των παραρτημάτων.

            4.- Τα παραρτήματα καταργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

            5.- Οι υπεύθυνοι της λειτουργίας κάθε παραρτήματος ορίζονται και αντικαθίστανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο αριθμός τους μπορεί να φθάσει μέχρι τρία (3) άτομα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

            1.- Η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό-ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ.

            2.- Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός, καταρτίζονται το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.  Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

            3.- Οι δαπάνες του Συνδέσμου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από την Γενική Συνέλευση.  Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

Α ρ θ ρ ο 21: ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

            1.- Μέσο για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου είναι η διοργάνωση συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εντύπου, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό.  Ο τίτλος του εντύπου θα περιέχει ή θα εμπεριέχει τη νοηματική αναφορά στη λέξη «ΠΗΝΕΙΑ» και θα ορίζεται ή αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.

 

            2.- Ιδρύεται γραφείο Τύπου, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με κανονισμό.  Αυτό συγκροτείται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με απόφαση αυτού.  Μέχρι να ψηφιστεί ο κανονισμός οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από το Δ.Σ.

 

            3.- Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται Συντακτική Επιτροπή για την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού.  Υπεύθυνος κατά το νόμο της έκδοσης ορίζεται ο δεύτερος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής μπορούν να οριστούν και άλλα, πλην Συμβούλων μέλη του Συνδέσμου.

Α ρ θ ρ ο 22: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει την οργάνωση των εκδηλώσεων και τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σύνδεσμο.

Α ρ θ ρ ο 23: ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

            Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμεται ο τίτλος του δωρητή ή ευεργέτη, σε όσους προσέφεραν στο Σύνδεσμο σημαντικής αξίας παροχές.

Α ρ θ ρ ο 24: ΣΦΡΑΓΙΔΑ :Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει σε οβάλ σχέδιο την επωνυμία του , το έτος ίδρυσης και τήν κύρια έδρα  αυτού.  Με την επίθεση αυτής επισημοποιείται κάθε έγγραφο του Συνδέσμου.

Α ρ θ ρ ο 25:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

            1.- Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτού που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.  Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Συνδέσμου, χρειάζεται η παρουσία του ενός δεύτερου (½) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

            2.- Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών.  Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία της τροποποίησης μέσα σε έξι (6) μήνες.

            3.- Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του διατίθεται στο Δήμο Πηνείας.

Α ρ θ ρ ο 26:  ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

            1.- Ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου είναι όσοι υπογράφουν το παρόν καταστατικό.

            2.- Ορίζεται πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα ενεργήσει ότι απαιτείται κατά το νόμο για την αναγνώριση του Συνδέσμου.  Η Διοικούσα Επιτροπή μέχρι την εκλογή του νέου Προεδρείου θα έχει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

            3.- Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού να προχωρήσει σε προκήρυξη αρχαιρεσιών.

            4.- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το Μάρτιο του έτους 2006.

΄Αρθρο 27

            Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα.

Ψηφίστηκε κατά άρθρο από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών στις 30-10-2002.  Ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και

Τελευταία ανανέωση ( 09.02.09 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >